dijous, 8 de setembre de 2016

Torna la ràdio a l'escola. Formació intercentres 16-17


Aquest any el CEP d'Eivissa torna a reprendre la formació "La Ràdio a l'escola", aquest any convidam a tots els centres interessats a sumar-se a la formació que tindrà les següents novetats;

  • Continuïtat dels centres: Necessitem la confirmació de la vostra continuïtat, per això serà necessària la presentació dels dos documents annexos (compromisos i sol·licitud) que haureu de reenviar signats abans del dia 11 de setembre.
  • Demanda de la formació: la demanda de la formació la farà  l’IES Sant Agustí. Aquesta s’ha de fer fins el 15 de setembre.
  • També us volem informar que el professorat que estigui interessat en fer pràctiques a la ràdio ho podrà fer amb la modalitat de “Programes d’experiència formativa (PEF)”. Aquests programes tindran una durada d’entre 20 i 100 hores i la formació ha d’anar lligada a una memòria reflexiva i d’aplicació a la pràctica docent. Estem a l’espera d’una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del professorat que regularà aquests programes una vegada s’hagi aprovat la nova Ordre d’homologació i reconeixement de la formació permanent.
  • Els centres que ja realitzen alguna formació també poden sumar-se a aquesta formació intercentres. 
  • Ampliació de l’equip “LA RÀDIO A L’ESCOLA”: Amb el propòsit de continuar creixent informarem a tots els centres de la possibilitat  d’incorporar-se al projecte. En principi, només podrem adquirir dos equips nous de ràdio. És possible que, més endavant puguem adquirir-ne més. Així que podrem acceptar a 2 centres als quals haurem de dotar d’equip, i a d’altres que ja el tinguin i desitgen treballar en xarxa.
  • Nous projectes
    •  “Relats curts” a totes les ràdios (a nivell nacional, Ministeri d’Educació).
    •  “L’experiència conta...” (a nivell intercentres, comunitat educativa): per educar en valors, treball dels/les joves a la ràdio amb gent gran. Cada centre ho pot dissenyar a la seva manera o es pot fer un disseny conjunt.

Animam als centres ja participants i a nous centres a incorporar-vos a aquesta formació!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada